a

June 2023

Mini verzija zen bašte je kompaktna, prenosiva i estetski privlačna verzija tradicionalne zen bašte. Ova minijaturna verzija omogućava vam da unesete elemente zen prakse i filozofije u svoj svakodnevni život, čak i ako nemate dovoljno prostora za veću baštu.

X